Hotline: 0981264683

5. KHÔNG PHẢI TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH CÔNG NHÂN.

Chuyên: khoan cắt bê tông, khoa rút lõi bê tông, phá dỡ công trình, khoan đường ống nước Liên hệ A.Hà: 0981264683

Chuyên: khoan cắt bê tông, khoa rút lõi bê tông, phá dỡ công trình, khoan đường ống nước
Liên hệ A.Hà: 0981264683

Bình luận với Facebook